ماه: تیر 1401

خطای The OVF package is invalid and cannot be deployed

سلام دوستان امیدوارم در زندگی و کار Error نخورین.اما اگه Error هم خوردین ان شالله بتونین حلّش کنین 😊 شاید اگه یه ماشینی از بیرون شبکه شما بیارن تا شما تو شبکه خودتون Deploy کنین به خطای زیر بخورین: “The OVF package is invalid and cannot be deployed. The following manifest file entry (line 1) …